ماه: اسفند ۱۳۹۸
طرقبه مشهد

آشنایی با تمام جاذبه های طرقبه مشهد طرقبه مشهداز قدیم و الایام زمانی که هر گردشگری که وارد مشهد می شد و از اهالی مشهد می پرسید که برای تفریح کجا بروم؟ به او طرقبه مشهد را پیشنهاد می دادند. هر چند که نام طرقبه و شاندیز اکثرا با هم همراه است و به کار […]

گردشگری | بیلبورد گرد