آب و هوای فعلی
وضعیت: غبار
رطوبت: 87%
سرعت باد: 7.56 کیلومتر بر ساعت
جهت باد: 300°
پیش بینی ساعتی
00:00
11/24/2020
وضعیت: ابرهای پراکنده
رطوبت: 71%
03:00
11/24/2020
وضعیت: ابرهای شکسته
رطوبت: 61%
06:00
11/24/2020
وضعیت: ابرهای شکسته
رطوبت: 57%
09:00
11/24/2020
وضعیت: ابرهای شکسته
رطوبت: 54%
12:00
11/24/2020
وضعیت: ابرهای شکسته
رطوبت: 52%
15:00
11/24/2020
وضعیت: ابرهای پراکنده
رطوبت: 60%
18:00
11/24/2020
وضعیت: ابرهای پراکنده
رطوبت: 70%
21:00
11/24/2020
وضعیت: ابرهای پراکنده
رطوبت: 69%
نمودار سیر تکاملی
پیش بینی ساعتی تکامل (°C)
درجه حرارت
اطلاعات
طلوع خورشید
06:49
غروب خورشید
16:53
عرض جغرافیایی
35.694389
طول جغرافیایی
51.421509
منظقه زمانی: +03:30 گرینویچ