شما اینجا هستید
مدرسه ، حوزه و دانشگاه » نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم دانشگاه معارف اعلام شد

به گزارش خبرنگار بیلبورد، معاونت آموزشی دانشگاه معارف اسلامی نحوه برگزاری آزمون غیرحضوری (مجازی) امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را اعلام کرد.

مقطع دکتری

بر اساس اعلام دانشگاه در مقطع دکتری لازم است که استادان برای ارزشیابی تحصیلی دانشجو هر دو محور را مد نظر داشته باشند. بدین نحو که حداقل یک بند از «محور الف» و حداقل دو بند از «محور ب» را جهت ارزشیابی نهایی دانشجو در نظر بگیرند.

«محور الف»

۱. طراحی سؤال‌های تحلیلی (مبتنی بر نقد و تحلیل خود دانشجو) امتحان در منزل.

۲. طراحی سؤال‌های OpenBook (مبتنی بر نقد و تحلیل یک دیدگاه، نقد و تحلیل یک مسئله مرتبط با رشته و گرایش) امتحان در منزل.

«محور ب»

۱. برگزاری آزمون شفاهی (مصاحبه) از طریق تماس تلفنی.

۲. برگزاری آزمون شفاهی با استفاده از نرم‌افزار Adobe Connect در صورت فراهم بودن زیر ساخت هم برای استادان و هم برای دانشجویان و یا از طریق نرم‌افزارهای مشابه.

۳. برگزاری کنفرانس علمی و ارائه سمینار از طریق نرم‌افزار Adobe Connect در صورت امکان و یا از طریق نرم‌افزارهای مشابه.

۴. درخواست ارائه مقاله از دانشجویان.

۵. ارزیابی مقالات، تحقیقات کلاسی، تلخیص کتاب خواسته شده از دانشجویان.

۶. ارزیابی فعالیت‌های کلاسی دانشجویان (حضور و شرکت در مباحث کلاسی، انجام تکالیف خواسته شده، ارائه سمینار، تقریر مباحث کلاسی و).

مقطع کارشناسی‌ارشد

لازم است که استادان برای ارزشیابی تحصیلی دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد هر دو محور را مد نظر داشته باشند. بدین نحو که حداقل یک بند از «محور الف» و حداقل یک بند از «محور ب» را جهت ارزشیابی نهایی دانشجو در نظر بگیرند.

«محور الف»

۱. طراحی سؤال‌های تحلیلی (متناسب با سطح ارشد) امتحان در منزل.

۲. طراحی سؤال‌های OpenBook (ناظر به طبقه‌بندی دیدگاه‌ها و مرجع‌بندی دیدگاه‌های موجود ناظر به رشته گرایش) امتحان در منزل.

«محور ب»

۱. برگزاری آزمون شفاهی (مصاحبه) از طریق تماس تلفنی.

۲. برگزاری آزمون شفاهی از طریق نرم‌افزار Adobe Connect در صورت امکان و یا از طریق نرم‌افزارهای مشابه.

۳. درخواست ارائه مقاله (در حد کارشناسی‌ارشد) و یا تحقیق و تلخیص.

۴. ارزیابی فعالیت‌های کلاسی دانشجویان (حضور و شرکت در مباحث کلاسی، انجام تکالیف خواسته شده، ارائه سمینار، تقریر مباحث کلاسی و …).

بیلبورد خبری | جدیدترین اخبار ایران و جهان